Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Mejju 2014 li tiddikjara konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq intern u mal-Ftehim taż-ŻEE (Il-Każ M.6992 — Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland) (notifikata bid-dokument C(2014) 3561 final) Test b'rilevanza għaż-ŻEE