Комисия/Гърция TITJUR Решение на Съда (втори състав) от 12 май 2005 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция. # Държавни помощи. # Дело C-415/03.