Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 34/97 от 29 май 1997 година за изменение на приложение XVIII (Здраве и безопасност на работното място, трудово законодателство и равноправно отношение към мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП$