Komission päätös , tehty 21 päivänä marraskuuta 2008 , perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta, (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6933) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2008/911/EY)