Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego potwierdzająca brak różnicy co do jakości między niezamówionymi ocenami kredytowymi dokonywanymi przez określone ECAI a ocenami kredytowymi dokonywanymi przez nie na zlecenie