Решение на Съвета от 3 ноември 1986 година относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати относно средиземноморските преференции, цитрусови плодове и тестени изделия Съгласно поправките от 24 февруари 1987 година PROPCELEX