Решение на Общия съд (трети състав) от 27 април 2016 г. Решение на Общия съд (трети състав) от 27 април 2016 г.#ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias срещу Европейска комисия.#Арбитражна клауза — Договори за финансова помощ, сключени в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013) — Проекти „Perform“ и „Oasis“ — Допустими разходи — Възстановяване на изплатени суми — Насрещeн иск — Мораторни лихви.#Дело T-154/14.