Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2021 2021/C 114/34