Писмен въпрос E-4337/06 зададен от Elspeth Attwooll (ALDE) на Комисията. Телефонни услуги по завишена тарифа