Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1360 на Комисията от 8 август 2016 година за прекратяване на антисубсидийната процедура по отношение на вноса на европейски лаврак и ципура с произход от Турция$