2005/603/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 4 ta’ Awwissu 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE fir-rigward ta’ żoni ristretti fir-rigward tal--bluetongue fl-Italja (notifikata taħt dokument C(2005) 2929) Test b'rilevanza għaż-ŻEE.