2005/603/EK: A Bizottság határozata (2005. augusztus 4.) a 2005/393/EK határozat kéknyelvbetegséggel kapcsolatban Olaszországban korlátozás alá vont körzeteinek módosításáról (az értesítés a C(2005) 2929. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)