2005/603/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä elokuuta 2005, päätöksen 2005/393/EY muuttamisesta niiltä osin kuin se koskee lampaan bluetongue-tautiin liittyviä rajoitusvyöhykkeitä Italiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2929) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)