2005/603/EF: Kommissionens beslutning af 4. august 2005 om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue i Italien (meddelt under nummer K(2005) 2929) (EØS-relevant tekst)