2005/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 2929) (Text s významem pro EHP)