Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) — 2015. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine