Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1155 a Comisiei din 14 iulie 2016 privind echivalența sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare care se aplică auditorilor și entităților de audit din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 4363] (Text cu relevanță pentru SEE)$