Решение на Съвета от 4 декември 2006 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за подновяване на програмата за сътрудничество в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение PROPCELEX