/* */

PROPCELEX Регламент (ЕO) № 1840/2004 на Комисията от 21 октомври 2004 година за изменение за тридесет и девети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета