Заключение на генералния адвокат Lenz представено на4 май 1988 г. # Androniki Vlachou срещу Сметна палата на Европейските общности. # Дело 135/87. TITJUR Vlachou/Сметна палата