Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 grudnia 2005 r.