Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. prosince 2005.$