Решение на Съда (голям състав) от 6 декември 2005 г.$