Решение на Съда (пети състав) от 12 ноември 1987 г. # SpA Ferriere San Carlo срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 344/85. TITJUR Ferriere San Carlo/Комисия