2006/282/EK: A Bizottság határozata ( 2006. április 4. ) a 2004/450/EK határozatnak a TSE felszámolására, folyamatos ellenőrzésére és az ellene való védekezésre irányuló programok közösségi finanszírozására vonatkozó kérelmek tartalmára vonatkozó szabványos követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1247. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)