Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 21 септември 2016 г.