TITJUR Решение на Съда от 1 октомври 1987 г. # Обединеното кралство срещу Комисия на Европейските общности. # Европейски социален фонд. # Дело 84/85. Обединеното кралство/Комисия