Покана за представяне на предложения — EACEA/06/13 — Програма „Младежта в действие“ — Поддейност 4.6 — Партньорства