Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 7 октомври 1999 г.