Sklep Komisije (EU) 2019/1196 z dne 11. julija 2019 o sodelovanju Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska pri Uredbi (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)