Писмен въпрос P-5435/06 зададен от Syed Kamall (PPE-DE) на Комисията. Дискриминация на английски лекари, които се обучават извън ЕС