Регламент (ЕО) № 2702/1999 на Съвета от 14 декември 1999 година относно действията за информиране и насърчаване на селскостопански продукти в трети страни