Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 41/97 от 10 юли 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите пречки пред търговията с вино$