PROPCELEX Решение на Комисията от 23 декември 1982 година относно изменение на Решение 82/734/ЕИО на Съвета относно списъка с предприятия в Конфедерация Швейцария , които са одобрени да изнасят прясно месо в Общността