Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/668 на Комисията от 27 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата и за яйчния албумин$