Известие за прекратяване на частично възобновена процедура относно вноса на зеолит A на прах с произход от Босна и Херцеговина C/2016/6263