Решение на Съда (трети състав) от 8 юли 1981 г. # Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konservenindustrie GmbH срещу Hauptzollamt Bad Reichenhall. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht München - Германия. # Обща митническа тарифа. # Дело 170/80. TITJUR Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konservenindustrie