Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 36/97 от 29 май 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП$