Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1144 av den 13 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker