Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1144 z 13. júla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny