Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1144 van de Commissie van 13 juli 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit