Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1144 (2016. gada 13. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai