2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1144, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti