Решение (ОВППС) 2016/994 на Съвета от 20 юни 2016 година за отмяна на Обща позиция 2008/109/ОВППС относно ограничителните мерки, наложени срещу Либерия