Определение на Съда (девети състав) от 14 януари 2016 г.