Sag C-226/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 22. april 2016 – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA og Uprigaz - Union professionnelle des industries privées du gaz mod Premier ministre og Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer