Věc C-226/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 22. dubna 2016 – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Uprigaz - Union professionnelle des industries privées du gaz v. Premiér, Ministr životního prostředí, energetiky a moře