Регламент (ЕИО) № 1208/81 на Съвета от 28 април 1981 година относно определяне на скала на Общността за класифицикация на кланичните трупове на възрастни говеда PROPCELEX