2011/335/UE: Decyzja wykonawcza Rady z dnia 30 maja 2011 r. upoważniająca Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej