2011/335/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2011 , kterým se Litevské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty